Școala Gimnazială Nr. 18 Baia Mare

România - Maramureş, Baia Mare, str. Aleea Filaturii, nr. 2, CP 430011, Tel./Fax. +40.262.274.176, scoala18bm@yahoo.com

 

Admitere


2020-2021

- Procedură MEC-DGÎP, DSEMC nr. 30264/02.06.2020, privind modalitatea de înscriere a candidaţilor pentru probele de aptitudini, de eliberare/transmitere şi completare a rezultatelor în Anexa la Fişa de înscriere şi de comunicare a rezultatelor la probele de aptitudini, în cadrul procesului de admitere în învăţământul liceal de stat pentru anul şcolar 2020-2021: 2020-06-02-30264-mec-dgip-dsemc-procedura-inscriere-aptitudini.pdf (Data publicării: 04.06.2020)

- Broşura de Admitere 2020: MM_Brosura_Admitere_2020.pdf (Data publicării: 04.06.2020)

- OMEC nr. 4326/22.05.2020, pentru completarea Metodologiei de organizare şi desfăşurare a admiterii în învăţământu profesional de stat, aprobată prin OMENCS nr. 5068/2016, pentru anul şcolar 2020-2021: 2020-05-22-4326-omec-complet-metodolog-admitere-omencs-5068-2016-pentru-2020-2021.pdf (Data publicării: 04.06.2020)

- OMEC nr. 4325/22.05.2020, pentru modificarea şi completarea OMEN nr. 5087/2019, privind organizarea, desfăşurarea şi calendarul admiterii în învăţământul profesional de stat şi în învăţământul dual pentru anul şcolar 2020-2021: 2020-05-22-4325-omec-modif-&-complet-omen-5087-2019-admiterea-2020-2021.pdf (Data publicării: 04.06.2020)

- OMEC nr. 4317/21.05.2020, pentru modificarea şi completarea OMEN interimar nr. 4948/2019, privind organizarea şi desfăşurarea admiterii în învăţământul liceal de stat pentru anul şcolar 2020-2021: 2020-05-21-4317-omec-modif-&-complet-omen-4948-2019-admitere-inv-liceal-de-stat-2020-2021.pdf (Data publicării: 04.06.2020)

Creare şi administrare site:

Cosma Cornelia-Simona [simona_cosma@yahoo.com, +40.724.229.804], Bobb Laura [lauramorar1103@yahoo.com]

2016-2024, Copyright Școala Gimnazială Nr. 18 Baia Mare. All rights reserved.